အလိုအလျောက်သေးငယ်တဲ့ပိုက်ဂဟေစက်

  • Closed type welding head

    တံခါးပိတ်အမျိုးအစားဂဟေ ဦး ခေါင်း

    သေးငယ်သောပိုက်ဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သော TIG method GTAW) ဂဟေဆော်သည့်နည်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုတံခါးပိတ်ဂဟေနှင့်ဖွင့်ထားသည့်ဂဟေဆော်ခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသဖြင့်၎င်းင်း၏ပိုက်အချင်းအလိုက်သင့်လျော်သောစက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။

  • Open type welding head

    ပွင့်လင်းအမျိုးအစားဂဟေ ဦး ခေါင်း

    သေးငယ်သောပိုက်ဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သော TIG method GTAW) ဂဟေဆော်သည့်နည်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုတံခါးပိတ်ဂဟေနှင့်ဖွင့်ထားသည့်ဂဟေဆော်ခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားသဖြင့်၎င်းင်း၏ပိုက်အချင်းအလိုက်သင့်လျော်သောစက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။